FAQ

Dan zijn deze alvast beantwoord!

 
 

Heb ik een verwijzing van huisarts of specialist nodig?

Nee, als u denkt dat uw klacht een indicatie is voor fysiotherapie kunt u rechtstreeks bij de fysiotherapeut of terecht. Deze zal dan een screening doen om te kijken of uw klacht inderdaad een indicatie is voor fysiotherapie. Indien de fysiotherapeut, diëtist of uzelf daaraan twijfelt is het raadzaam eerst een huisarts te raadplegen. Bij behandeling na een operatie of consult van specialist is een verwijzing wel noodzakelijk. 

Wat moet ik meenemen bij de eerste afspraak?

Als u via de huisarts of specialist komt moet u de verwijsbrief daarvan meenemen. Verder een geldig identiteitsbewijs, een verzekeringspasje en een handdoek.

Wat moet ik doen als ik een afspraak niet kan nakomen?

Indien u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Wij kunnen dan nog andere patiënten oproepen. Indien u verzuimt af te melden, wordt een deel van de kosten van de behandeling bij u in rekening gebracht.

U kunt zich telefonisch afmelden op 06 81 46 65 05 of via email op info@flowfysio.nl

Heeft flow fysio contracten met mijn zorgverzekeraar?

Flow Fysio heeft besloten om vanaf 2017 geen contracten meer met zorgverzekeraars af te sluiten. Via dit bericht willen we graag onze keuze toelichten, evenals wat dit voor u betekent. 

Wij vinden dat de nieuwe contracten van de zorgverzekeraars te veel beperkende voorwaarden* bevatten, waardoor wij u niet de zorg kunnen leveren die wij nodig achten. Bij Flow Fysio hechten wij meer waarde aan de kwaliteit van uw behandeling en revalidatie dan aan de beperkende regels die zorgverzekeraars ons opleggen in een contract. Wij kiezen er bewust voor om onze tijd in u te investeren in plaats van in allerlei administratieve afhandelingen. Eveneens vinden wij, dat wij als behandelend therapeuten, het beste kunnen inschatten wat onze patiënten nodig hebben, in plaats van dat de verzekeraar de behandeling van een afstand voorschrijft.

Worden de kosten fysiotherapie en manuele therapie vergoed door de zorgverzekeraar?

Vanaf 2017 ontvangt u na een behandeling een nota van Flow Fysio, welke u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

De betaling doet u direct aan Flow Fysio. Voor onze tarieven kunt u hier kijken.

Afhankelijk van uw type verzekering ontvangt u van uw verzekeraar (een deel van) de kosten terug. Het kan betekenen dat de vergoeding niet volledig de kosten dekt. Kijkt u hier zelf de voorwaarden van uw zorgverzekeringspolis op na. 

Niet alle verzekeraars vergoeden fysiotherapie zonder verwijzing (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie, DTF) bij een niet-gecontracteerde fysiotherapeut. Ook dit is verstandig na te kijken bij uw zorgverzekeraar.

Daarnaast bent u nu ook geheel vrij om uw aantal behandelingen zelf te bepalen, tevens is er ook een mogelijkheid om een dubbele sessie te plannen. In sommige gevallen kan dat uw herstel bespoedigen

Ik heb een chronische aandoening, hoe zit het met de vergoeding?

Patiënten met een chronische aandoening die vermeld staan op de 'chronische lijst' komen in aanmerking voor langdurige behandeling. Een verwijzing van huisarts / specialist is meestal vereist. De eerste 20 (in 2014) behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering (als u die heeft afgesloten heeft) en de rest wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden